Stockcar F1 nieuws: 'Werkgroep stockcar F1 - Uitslag vragenlijst stockcar F1 rijders'Al weer een tijdje geleden zijn jullie op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van de werkgroep die zich bezig houdt met een mogelijk nieuw technisch reglement voor de stockcar F1 klasse in Nederland. Het belangrijkste doel van één technisch reglement is de uitwisseling van de stockcar F1 rijders tussen de verschillende banen makkelijker te maken. De werkgroepleden zijn van mening dat de verschillen te overzien zijn. Wij denken dat het mogelijk moet zijn om alle reglementen samen te laten smelten in één nieuw technisch reglement.Toen hebben we aangekondigd dat onder stockcar F1 rijdend Nederland een enquête zou worden gehouden om te polsen hoe de stockcar F1 rijders staan tegenover een nieuw technisch reglement. In deze enquete hebben we de belangrijkste verschillen benoemd en aan de rijders gevraagd hoe zij staan tegenover een bepaalde stelling aangaande: schokbrekers, banden, AV-gas etc.

Inmiddels hebben we de resultaten van de vragenlijsten voor zowel stockcar F1 rijders als promotors verwerkt. We hebben 192 stockcar F1 rijders benaderd voor de vragenlijst en 120 rijders hebben hierop gereageerd dat is 62.5%. We hebben 7 promotors benaderd en alle 7 promotors hebben gereageerd, dat is 100%!!! Wij zijn erg tevreden met deze hoge percentages en ook de veelal positieve reacties van de rijders en promotors.

Resultaten stockcar F1 rijders enquête
Hieronder een opsomming van de resultaten van de vragenlijst die naar de stockcar F1 rijders is gestuurd:
· Er zijn in totaal 120 vragenlijsten ingevuld, waarin maarliefst 73% aangeeft op het land te rijden, 57% op de sintels en 34% op het asfalt.
· Het merendeel van de rijders (68%) geeft aan dat hij/zij alleen in Nederland rijdt. Er zijn 27 rijders die meerdere malen in Engeland rijden en 14 die aangeven dat ze daar één keer per jaar naar toe gaan. Verreweg het merendeel van de rijders (90%) wil één stockcarreglement voor héél Nederland, maar de vraag of er één reglement voor Nederland en Engeland moet komen levert maar een kleine meerderheid op (65%). Ongeveer 21% wil duidelijk andere regels en 12% maakt het niet uit.· Bijna 70% van de rijders is van mening dat één reglement voor de Stockcar F1 op sintels, land en asfalt mogelijk is en maar liefst 93% wil één rijdersvereniging. Uit 59% van de reacties blijkt dat deze vereniging opgesplitst zou moeten worden en 32% vind van niet, de overige 8% maakt het niet uit. 73% van de rijders is bereid te betalen voor een lidmaatschap van een landelijke vereniging.
· 76% wil dat het chassis 70*70*4mm is en 57% vindt dat een "spaceframe" niet toegelaten mag worden.
· De remmen moeten worden vrijgegeven mits maximaal 4 cups en diameter 12" en 4 werkende klauwen vindt 69% van de rijders die gereageerd hebben.· 76% vindt dat de assen van staal moeten zijn en dat de overige types verboden dienen te worden.
· Op de schokbrekervraag antwoordt 69% dat deze vrij zouden moeten zijn en 26% niet.
· 74% vind dat er op het land één banden reglement gehanteerd dient te worden.
· 52% vindt dat de rallyband op het asfalt toegestaan moet worden, waarbij opgemerkt dient te worden dat 23% hier geen mening over heeft.
· Een overgrote meerderheid is het ermee eens dat er alleen benzine en/of AV-gas gebruikt mag worden (86%).
· 86% is het eens met de vraag betreffende het gewicht (min.1350KG en max.1500KG).
· Een kleine meerderheid van 61% is van mening dat het HANS- of Hutchens-systeem ingevoerd zou moeten worden, 27% is het hier niet mee eens, 11% heeft geen mening.
· 55% vindt dat een nieuw reglement al per 2010 moet in gaan en 40% is van mening dat er maar één overgangsjaar zou moeten zijn.
In de bijlage vinden jullie de uitgebreide lijst met resultaten van de enquête.

Hoe nu verder?
Aan de hand van de uitslag heeft de werkgroep een nieuw concept technisch reglement gemaakt waarin rekening gehouden is met:
- Veiligheid;
- Bescherming van “soort autosport”;
- Gelijkheid voor iedereen;
- Het materiaal dat reeds aanwezig is;
- Kosten aspect;
- Controleerbaarheid van de regels;

Deze uitslag van de rijders enquête en het concept technisch reglement willen we graag zsm bespreken met de promotors want invoering van een nieuw technisch reglement staat of valt met de acceptatie door de promotors. Het is helaas niet mogelijk om dit jaar nog alle partijen aan tafel te krijgen daarom is er begin volgend jaar een vergadering gepland met de 7 promotors in Nederland. In samenwerking met de promotors zal worden bepaald of en wanneer de invoering plaats zal vinden.

Eind november gaat een delegatie waaronder Daniel Bonne, Axel Nijs, Gerrit Zwerver, John de Kock en Henri Wittebol naar de rijdersvergadering in Engeland om de verschillen tussen een mogelijk nieuw Nederlands technisch reglement en het Engelse reglement te bespreken. De belangrijkste verschillen hebben betrekking op: schokbrekers, remmen, achterassen, chassis/spaceframe en AV-gas. In Engeland heeft de rijdersvereniging aangegeven open te staan voor discussie. Want ook zij lopen tegen bijvoorbeeld het probleem aan dat bepaalde type remmen en assen schaars zijn en daardoor ook duur zijn geworden.

Mochten jullie nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan horen wij dit natuurlijk graag. Neem gerust contact op met één van de werkgroepleden: Arie Alberts, Daniel Bonne, Johan Catsburg, Frans van den Dool, Durk Greidanus, Dave van Haarlem, John de Kock, Hilko Lijfering, Appie Maris, Keith Murdoch, Axel Nijs, Henk Jan Ronitz, Jack Vrenken, Henri Wittebol, Louw Wobbes en Gerrit Zwerver.

Verder willen we alle stockcar F1 rijders die de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen enorm bedanken voor hun tijd. Ook de promotors niet te vergeten die hun mening hebben gegeven over een mogelijk nieuw technisch reglement zijn we zeer erkentelijk. Wij houden iedereen op de hoogte van de voortgang en hopen begin volgend jaar meer te kunnen vertellen over een eventuele invoering van één technisch stockcar F1 reglement voor geheel Nederland.

Met vriendelijke groet,

Henri Wittebol
Voorzitter BVSR


     


  

Reageren

Naam   E-mail Mijn url
Voer onderstaande code hiernaast in:
fb7b6e
Onthoud mijn gegevens!