Stockcar F1 nieuws: 'Stockcar F1 - Gradings voor 3e periode 2009'Rijders die deze periode van Grade veranderd zijn (ofwel omhoog dan wel naar beneden)

Naar Superstar*
3

Naar Rood
17
33

Naar Blauw
541
6
832
2
393
353
126

Naar Geel
131
102

Naar Wit
502
68

Rood & Superstars*
29 Durk Greidanus
3 Ouwe Bijlsma|*
540 Job Honderd
151 Marco Falkena
26 Jan v.d. Iest
11 Onno Pietersma
74 Bate Veenstra
61 Koen Maris
84 Mark Woudenberg
41 Peter Koorn
76 Wierd Gietema
35 Fred Hink
43 Haye Dijkstra
17 Bouwe-Arjen Hiddenga40 Jac Tesselaar
O32 Axel Nijs
32 Ernst-Jan Wekema
O33 Wieger Hellema
20 Bert de Vries
2 Toon Vronik
172 Ron Verkerk
64 Richard Talsma
55 Peter Ruig
14 Arjan Koorn

Blauw
59 Wim Broere
23 Feite Visser
67 Marco Kandt
215 Albert Sikkema
179 Sjaak Kentie
60 Henk Maris
332 Nathalie Wekema
252 Haye Postma
393 Gert Elzinga
6 Pascal Spigt
146 Wieger Jaspers
811 Hans Stravers
353 Jouke Stapert
832 Robert jan Schutter
126 Johan Kranenburg
57 Jan Heysteeg
86 Lourenz de Vries
185 Jaap v.d. Velde
12 Pieter Dogger
94 Age Koudenburg
21 Jeroen Wekema
840 Bas Stolk
383 Gerrit de Vries
51 Pablo Brandenburg
97 Martijn de Veij
92 Remco de Buck
42 Andre Neet
63 Appie Maris
93 John de Buck
49 Marcel Loos
7 Ronald RaaphorstGeel
223 Jannes Boskma
169 Arno van Drie
102 Rian Vronik
33 Siem de Porto
48 Tjitze Minnema
131 Patrick Verkade
808 Mark v.d. Hoeven
85 Jan Sparreboom
635 Barry Stoop
138 Piet van Eijk Bos
477 Martijn Oudhuis
226 Pieter van der Iest
132 Roy van Zuilen
228 Jan Roelof Wijbenga
123 Ben Jansen
606 Wilco Reijm
195      Harmen Zwerver
88 Willem-Hein de Haan
31 Ted Blom96 Johan Beimers
535 Sandor Mandje
475 Klaas Pieter Zuidewind
112 Arjan Ligthart
7 Ton Blokker
98 Piet Scholtanus
230 Gerrit Visser
53 Sjors de Jong
38 Bart Koopmans
192 Ype Elgersma
44 Wieger Minnema
1 Jeroen Reijms
37 Willem Koopmans
58 Joop Veldkamp
111 Ronald van Baaren
454 Johan Tolsma
81 Richard Uitdeboogerd
116 Klaas Pier
117 Harm de Ruiter
91 Jitze van den Berg
47 Maarten van der Herk
20 Egbert v.d. Werf
124 Feite van der Veen
476 Jaap Snoei

Alle andere rijders zijn wit, tenzij anders aangegeven of diegenen die terugkeren uit hun retirement met de kleur die ze het laatst hadden.

Bron: Frits & Sander / Foto's: Raceflash.nl

     


  

Reageren

Naam   E-mail Mijn url
Voer onderstaande code hiernaast in:
cabfc7
Onthoud mijn gegevens!