Stockcar F1 nieuws: 'Persbericht werkgroep stockcar F1 en aankondiging vragenlijst'Onlangs is een werkgroep gestart met daarin een aantal vertegenwoordigers van stockcar F1 rijdend Nederland. Deze werkgroep heeft als doel één technisch reglement op te stellen voor alle stockcar F1 rijders in Nederland dat zo goed mogelijk aansluit bij het Engelse reglement. Dit reglement moet natuurlijk wel worden uitgedragen en nageleefd.

Voortvloeiend uit deze werkgroep wordt ook gedacht aan één rijdersvereniging voor alle stockcar F1 rijders in Nederland. Wanneer het reglement en de rijdersvereniging er zijn moet dit natuurlijk wel worden gedragen door de rijders en promotors.

De volgende personen nemen deel aan deze werkgroep: Arie Alberts, Daniel Bonne, Johan Catsburg, Frans van den Dool, Durk Greidanus, Dave van Haarlem, John de Kock, Ron Kroonder, Hilko Lijfering, Appie Maris, Keith Murdoch, Axel Nijs, Henk Jan Ronitz, Jack Vrenken, Henri Wittebol, Louw Wobbes, Gerrit Zwerver.

Voordat dit reglement definitief wordt willen we eerst peilen hoe de stockcar F1 rijders en promotors staan tegenover één reglement en één rijdersvereniging. Daarom zal er binnenkort via email een vragenlijst worden rondgestuurd naar alle stockcar F1 rijders en promotors in Nederland.

Aanleiding tot deze werkgroep is de verschillen die er nog steeds zijn tussen de diverse banen en reglementen in Nederland. Door de verschillen in reglementen is uitwisseling tussen diverse banen in Nederland soms best lastig. Wil een stockcar F1 rijder met één auto op de verschillende banen in Nederland rijden dan moet hij/zij iedere keer weer diverse aanpassingen doen bijv. schokbrekers, achterassen, remmen etc. Diverse rijders, promotors, maar ook fans hebben zich de afgelopen tijd afgevraagd waarom we niet naar één reglement gaan voor in Nederland. De werkgroep heeft de verschillen uitgewerkt en wil nu van alle stockcar F1 rijders en promotors in Nederland hoe zij staan tegenover de verschillen.

Binnenkort zullen alle stockcar F1 rijder en promotors in Nederland een uitnodiging ontvangen via email om een vragenlijst in te vullen waarin zijn/haar mening kan worden gegeven over het voorgestelde nieuwe reglement. Wij hopen dan ook op een grote respons. De uitslag van de vragenlijst zal in september bekend worden gemaakt.

Met vriendelijke groet,

De werkgroepleden.

Bron: Henri Wittebol / Foto's Raceflash.nl  


     


  

Reageren

Naam   E-mail Mijn url
Voer onderstaande code hiernaast in:
efd351
Onthoud mijn gegevens!