Joël Smets is sterkste Pro-Motor van de gemotoriseerde sporten Pro-Motor-Prijs

Het Forum Gemotoriseerde Sporten Vlaanderen reikt elk jaar de Pro-Motor-Prijs uit om “een harde werker” te waarderen voor zijn/haar inzet. Iemand die een absolute voorvechter is voor het behoud van de gemotoriseerde sporten (alle sporttakken) in Vlaanderen. Veel werk wordt achter de schermen gepresteerd. De gemotoriseerde sporten staan onder zware druk van allerlei reglementeringen en het voortbestaan ervan is bedreigd.

Gelukkig zijn er nog een heleboel mensen die zich engageren in het voordeel van de gemotoriseerde sporten en blijven pleiten voor hun voortbestaan: vaak een moeilijke en ondankbare taak die veel tijd en moed vraagt. Een taak waarvoor niet gemakkelijk een pluim wordt gegeven. Het Forum Gemotoriseerde Sporten Vlaanderen wil haar erkenning uitdrukken via de uitreiking van de jaarlijkse Pro-Motor-Prijs.

Op zondag 1 oktober 2006 wordt de Pro-Motor-Prijs voor de vierde keer uitgereikt.
De genomineerden kunnen zowel politici, sponsors, journalisten als sportmensen zijn, maar de voorbije jaren ging de prijs naar de politici Guy Vrijs, Marino Keulen en Luc Dehaene.

Joël Smets
In 2006 heeft de jury alweer een lijst met genomineerden de revue laten passeren. Bij de discussies in de maand mei werd al snel duidelijk dat slechts 1 man echt aanspraak kan maken op de trofee: Joël Smets. Zijn kandidatuur is zo sterk dat de juryleden meteen hebben beslist zelfs geen genomineerden in de andere categorieën naar voren te schuiven.
Uiteraard zijn de sportieve prestaties van Joël ijzersterk en wordt hij niet voor niets de Vlaamse Leeuw genoemd. Hoewel hij slechts vanaf z’n 17de is beginnen rijden, heeft hij toch vijf wereldtitels en 57 Grand Prix-zeges glansrijk behaald. Maar deze sportieve prestaties zijn geen verantwoording voor de Pro-Motor-Prijs. Ook niet zijn grote hart dat hem in juni nog met de fiets achterwaarts naar de top van de Mont Ventoux bracht voor het goede doel.
Joël Smets is steeds de geknipte woordvoerder voor de sport geweest. Hij durft vragen stellen, kan problemen haarfijn en rechtvaardig aankaarten en zal in contacten met grote promotors, ten overstaan van politici en bij interviews steeds de gemotoriseerde sporten positief naar voren brengen. Dat is de grote verdienste van Joël Smets, waarmee hij eens te meer met kop en schouders boven zijn concurrenten uitsteekt. Bedankt, Joël. Eeuwige rivaal Stefan Everts heeft deze week anders ook een mooie stunt uitgehaald. Everts heeft zijn biografie aan de koning overhandigd en meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de noodzaak aan crossterreinen onder de aandacht van onze vorst te brengen. Bedankt, Stefan.
De uitreiking van de Pro-Motor-Prijs is niet louter een erkenning voor prestaties uit het verleden.
Veel belangrijker nog, het Forum Gemotoriseerde Sporten Vlaanderen hoopt andere mensen wakker te schudden en hen mee te krijgen in het pleidooi voor een rechtvaardige plaats voor onze sporten in het maatschappelijk veld. Zoals we Joël Smets kennen zijn we ervan overtuigd dat hij – met z’n sportieve know-how en kennis van het reilen en zeilen in de motorcrosswereld - actief blijft in de sector. Grote uitdagingen moeten nu maar eens gerealiseerd geraken: degelijke jeugdopleiding, erkenning van motorcross als topsport, oprichting van permanente oefenterreinen zoals de Vlaamse Overheid heeft beloofd. Laten we eerst en vooral onze zinnen zetten op één grote federatie waarin alle rijders steun vinden. We zijn zeker dat Joël ons kan bijstaan in het realiseren van deze ambities.


Achtergrondinformatie bij de uitreiking van de Pro-Motor-Prijs
Pro-Motor

De naam "Pro-Motor" is tweeledig. We huldigen iemand die de sector positief ondersteunt, een Promotor dus. Tegelijk is het iemand die een hart heeft voor de gemotoriseerde sporten en dus "pro" motoren is.

Jury
De jury is samengesteld uit specialisten die al jaren nauw betrokken zijn bij de gemotoriseerde sporten, aangevuld met journalisten die het wereldje van nabij volgen in de verschillende sporttakken.

Criteria
Om nominaties aan verdienstelijke personen toe te kennen, baseren we ons voor één keertje niet op sportieve prestaties. Mocht een sportman de overwinnaar worden, dan is dat niet omwille van zijn sportieve prestaties. Wel omdat hij zijn best doet om de sport op een positieve manier naar buiten te brengen en regelmatig de aandacht vraagt van pers en politiek, in het voordeel van de gemotoriseerde sporten.
We gaan op zoek naar voorvechters die baanbrekend werk verrichten in het voordeel van de  gemotoriseerde sporten:

- niet aflatend lobbywerk bij overheidsinstanties en belangenverenigingen om het voortbestaan van gemotoriseerde sporten te garanderen,

 - steeds opnieuw positieve aandacht voor de sporttakken proberen te krijgen bij de media en het grote publiek; werken aan een ruimere aanvaarding van gemotoriseerde sporten. Deze doelstellingen kunnen ook gerealiseerd zijn door de organisatie en promotie van evenementen.
Het Forum Gemotoriseerde Sporten Vlaanderen heeft op basis van deze criteria drie categorieën naar voren geschoven om de nominaties in te delen:

- politici: het is vaak niet eenvoudig om gemotoriseerde sporten te promoten omdat het grote publiek, uit vooroordeel en onwetendheid, liever geen klassementsproeven, oefenterreinen of circuits achter zijn tuin ziet verschijnen. De laatste jaren hebben alle politieke partijen een groen tintje gekregen en primeert het milieu boven zinvolle sportbeoefening.

- sportmensen en journalisten: een professioneel sportman hoeft zich meestal geen zorgen
meer te maken over oefenterreinen of over de mogelijkheid om aan oefenritten deel te nemen.
Toch hebben ze aandacht voor de generatie die achter hen komt en die moet ook voldoende mogelijkheden krijgen om zich te ontplooien. We hebben nu verschillende bekende namen in de wereldtop van de motorcross en de rallysport, maar zonder voldoende trainingsfaciliteiten is het onmogelijk de jonge rijders klaar te stomen voor een professionele carrière. Deze sportmensen weten dat ze hiervoor moeten ijveren.
Journalisten houden de aandacht voor onze sporten levendig.

- sponsors: gemotoriseerde sporten overleven niet zonder ondersteuning. Onze nominatie gaat naar bedrijven die fors investeren in de gemotoriseerde sporten.
Maar in 2006 was de kandidatuur van Joël Smets zo sterk dat we in de andere categorieën niemand naar voren hebben geschoven.

Toekomst Pro-Motor-Prijs
De Pro-Motor-Prijs werd al drie keer aan een politicus overhandigd. Dit betekent in geen geval dat onze erkenning voor politici groter zou zijn, dan voor onze gewaardeerde sporters op alle niveaus, doorwinterde journalisten of broodnodige sponsors. Het Forum stelt enkel vast dat de gemotoriseerde sporten sterk afhankelijk zijn van politieke wil en redelijke reglementering en dat daar de basis ligt voor het voortbestaan van onze sporten.

Hopelijk krijgen belangrijke dossiers in de loop van de komende maanden een definitieve positieve
uitkomst Daarbij denken we aan:
- aanpassing van de sporttakkenlijst: auto- en motorrijden (alle disciplines) verdienen een plaats op de lijst van erkende sporttakken;
- effectieve toewijzing van de permanente en eenmalige motorcrossterreinen;
- aanpassing van de Vlarem-wetgeving;
- realisatie van de fusie van de motorsportbonden.
Pas wanneer deze noodzakelijke voorwaarden zijn gerealiseerd en het voorbestaan van de gemotoriseerde sporten veilig is gesteld, zullen we in staat zijn de nodige erkenning te bieden aan de mensen die al veel langer het belang van deze sporten erkennen, uiteraard onze sportmensen die met veel liefde en inzet hun hobby of zelfs beroep uitoefenen, journalisten die de sporten extra luister bijzetten en sponsors die al jaren weten dat ze waar voor hun geld krijgen.

Trofee
De trofee van de Pro-Motor-Prijs is een elegant bronzen beeldje van
kunstenaar Lohé. Het beeldje toont twee ineengestrengelde handen die symbool staan voor samenwerking en inzet. Het is tegelijkertijd een uitgestoken hand naar iedereen die bij de gemotoriseerde sporten is betrokken.

Vzw Forum Gemotoriseerde Sporten Vlaanderen
De laatste jaren hebben allerlei wetten het voortbestaan van gemotoriseerde sporten (auto's en motoren) bemoeilijkt, zowel op het vlak van ruimtelijke ordening als met milieuwetgeving. Om deze sportdisciplines leefbaarheid, rechtszekerheid en bestaanszekerheid te bieden, is het Forum Gemotoriseerde Sporten Vlaanderen opgericht in 1999. Bekende sportmensen zoals Joël Smets, Marnicq Bervoets, Freddy Loix, Patrick Snijers en Bas Leinders stonden mee aan de doopvont.
Het Forum is een overlegplatform tussen federaties, organisatoren van wedstrijden,
circuituitbaters, topsporters en supporters. De belangrijkste doelstelling van het Forum is het pleidooi voor een verzekerd voortbestaan van alle gemotoriseerde sporten.
Iedereen is ervan overtuigd dat er een goed evenwicht moet bestaan tussen enerzijds sport en anderzijds natuur en landschapszorg. Maar spijtig genoeg hebben gemotoriseerde sporten bij een deel van het brede publiek – ten onrechte – een weinig positief imago.
Op regelmatige basis komt het Forum samen om de specifieke problemen in elke sporttak naar voor te brengen, en probeert het geheel van gemotoriseerde sporten in een beter daglicht te plaatsen. De uitreiking van de Pro-Motor-Prijs is een mooie gelegenheid om deze sporten op een positieve manier voor te stellen.
Onze geliefde sporten mogen niet verdwijnen.
Gemotoriseerde sporten zijn een zinvol en sportief tijdverdrijf voor veel Vlamingen; niet alleen voor de sportbeoefenaars en recreanten, maar evengoed voor de vele duizenden supporters en toeschouwers op de talrijke evenementen.
Deze evenementen verlopen steeds in de beste sfeer, in tegenstelling tot bv. voetbalwedstrijden waarbij een hele politiemacht op de been moet worden gebracht om de organisatie veilig te laten verlopen.

Voor meer informatie:
Vzw Forum Gemotoriseerde Sporten Vlaanderen
Controletoren
Terlaemen 30
3550 Heusden-Zolder
tel.: 011 85 88 88
fax: 011 85 88 95

 

Reageren

Naam   E-mail Mijn url
Voer onderstaande code hiernaast in:
130923
Onthoud mijn gegevens!