Int. autosport nieuws: 't-ec² by T-EC² Europe'De toekomst is groen met bio-ethanol!
De leden van de Europese Unie zijn het roerend eens over het feit dat de uitstoot van CO2 dringend moet worden teruggedrongen. Onder meer ons verkeer, dat meer en meer voertuigen telt, speelt in de uitstoot een voorname rol. Het komt er dus op aan een alternatief voor de fossiele brandstoffen te zoeken, waarbij sommige oplossingen tot dusver niet haalbaar bleken en andere ingrepen, zoals roetfilters, hun grenzen kennen.

Maar wat nu met de E85 of bio-ethanol?
Alvorens dieper op de materie in te gaan, gaan we eerst eens kijken hoe het vandaag met de bio-ethanol in Europa gesteld is. In Zweden staat men zonder twijfel al het verst, met maar liefst 1200 pompen verspreid over de gehele oppervlakte van het koninkrijk. Ook de nationale automobielconstructeurs, Saab en Volvo, spelen gretig op die lokale vraag in, onder meer via het systeem FlexFuel. Ook andere landen zijn op de rijdende E85-trein gesprongen, waaronder Frankrijk dat sedert 2006 grote inspanningen levert, Duitsland dat tot 2015 de brandstof van taksen en belastingen vrijwaart, terwijl Oostenrijk en Zwitserland zelfs nog verder willen gaan.
Op uitzondering van Volvo, Saab en Ford (met FlexFuel), is de bewustmaking rond E85 echter nog onvoldoende groot. De reden is echter even eenvoudig als complex: te weinig wagens zijn op dit ogenblik technisch uitgerust om op E85, in plaats van op klassieke brandstof, te rijden.
Het doel van de EU moet dus zonder meer zijn om de vrije keuze van brandstof te stimuleren en het aandeel van E85 binnen het bestaande en toekomstige wagenpark in Europa te vergroten en dat liefst zo snel mogelijk…t-ec² of Technology for Ethanol Control
De bedrijvengroep rond T-EC² Europe, waarvan de hoofdzetel zich in België bevindt, is al goed 15 jaar actief in het onderzoek naar en de ontwikkeling van elektronica voor turbodieselmotoren. Maar recent werd ook de stap gezet naar de ontwikkeling van elektronica die het mogelijk moet maken om met klassieke benzinemotoren op E85 te rijden.
In nauwe samenwerking met de Duitse en Franse overheden werd een uiterst streng lastenboek opgesteld, met het oog op een Europese licentie voor een dergelijk elektronische box. Hierbij was men zeer veeleisend en tot de eisen behoren onder meer: de exclusiviteit voor benzinemotoren, een zeer strenge uitstootnorm, de verplichting van maximum één brandstofreservoir in de wagen, de afwezigheid van sensoren om het type brandstof vast te stellen en de onmogelijkheid voor de bestuurder om van brandstof te wisselen. 

Maar de resultaten van de onderzoeken van de afgelopen jaren door T-EC² Europe zijn niet tevergeefs geweest. Het systeem kreeg de naam t-ec², wat staat voor Technology for Ethanol Control, en is eigenlijk een kleine elektronische box die vaststelt hoe de verbranding van de krachtbron verloopt. De installatie duurt amper 20 minuten, waarna de t-ec² met behulp van een software gekalibreerd wordt. Potentieel van het toestel: een markt van 70 miljoen voertuigen! 

 De keuze van het gezond verstand
Zoals de zaken er nu voor staan, is de t-ec² goed voor een vermindering van de uitstoot van CO2 van 5 tot 10% of toch enkele miljoenen tonnen schadelijke stoffen die jaarlijks niet langer in de atmosfeer zouden verdwijnen.
t-ec² is een investering die levenslang meegaat en de gebruiker kan mits het opnieuw kalibreren van de software zijn box van de ene op de andere wagen overplaatsen. De initiële investeringskost bedraagt zo’n 700 à 800 euro en dat betekent dat de klant na 12.000 kilometer zijn investering al terugverdiend heeft. Natuurlijk dient de prijs van E85 hiervoor wel meer aantrekkelijk te zijn dan die van gewone brandstof, wat op dit ogenblik het geval is. Het prijsverschil schommelt nu rond de 0,40 euro, maar liep tijdens de hausse van de brandstofprijzen vorige zomer tot zo’n 80 eurocent op. En niemand kan vandaag voorspellen hoe de olieprijzen morgen zullen evolueren...

Toekomstperspectieven
De t-ec² wordt in de Belgische zetel van T-EC² Europe, in de industriezone van Stavelot, dicht bij Francorchamps ontwikkeld en is te koop sinds 1 september 2009. De productie kan tot 100.000 exemplaren per jaar oplopen en bovendien blijft Stavelot in de toekomst ook het centrum voor het bedrijf, alsmede de plaats waar alle installateurs worden opgeleid.

Het doel van T-EC² Europe is om zich op de verdeling van t-ec² toe te leggen en dat via bestaande verdeelkanalen, gesprekken in die richting lopen al.
T-EC² Europe beschikt uiteraard over de nodige EU-licenties en brevetten voor de gebruikte technologie en heeft zo een belangrijke marge op de concurrenten. Gezien de hoogdringendheid van het probleem is de toekomst van t-ec² een toekomst die ons allemaal aanbelangt. Denk daarom liever vandaag dan morgen aan bio-ethanol.

Bron: www.t-ec2.eu    

          

     


  
  

Reageren

Naam   E-mail Mijn url
Voer onderstaande code hiernaast in:
fead99
Onthoud mijn gegevens!