Autocross nieuws: 'FAC autocross Koninginnedag 30 april.'De tweede autocross is koninginnedag weer gereden. Het was een zeer spectaculaire cross met de nodige koprollen en onderlinge strijd tussen de coureurs op de baan. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers verliep alles probleemloos. Mede door het mooie weer waren er ruim 3.000 bezoekers op af gekomen.

uitslagen
 

Fac1600
1 Jeen Piersma witmarsum 2 Allerd Rosier westhoek 3 Harm-jan Cuperus Makkum 4 Mark-Willem Hoekstra Hilaard 5 René Polstra
Minnertsga 6 Gabriël Dijkstra Leeuwarden 7 Gerard Greidanus
Winsum 8 Pieter Hoogterp Gaastmeer 9 Edwin Fennema Blije
10 Geert Bosma Hilaard.Rodeo
1 Ronald Rudolphi, Oosthem 2 Auke Ozinga, Ijlst 3 Doekele Abma, Abbega 4 Marco Jeninga 5 patrick de Jong

F1
1 Durk Greidanus, Tzum 2 Peter Koorn, Den Burg 3 Bate Feenstra, Koudum 4 Ouwe Bijlsma, St Annaparochie 5 Onno Pietersma, Tzummarum 6 Peter Ruig, Winkel 7 Feite Visser, Hommerts 8 Haye Dijkstra, Menaldum 9 Marco Falkena, Nijland 10 Jaap van der Velde, Oosterend

F2
1 Johannes v.d.Wal, Nijemirdum 2 Marten van der Wal, Nijland
3 Patrick Tersteeg, Noorden 4 Hille Wiersma, Nijland 5 Teake Ypma, Koudum 6 Frits van Dis, Bedjum 7 René de Groot, Minnertsga 8 Peter de Lange, Koudum 9 Wilco Schreuder, Bedjum 10 Gerard Seefat, Langweer.

©Uitslagen FAC www.fac-autocross.nl

©Foto’s Aart Langevoort/raceflash.nl


     


  

Reageren

Naam   E-mail Mijn url
Voer onderstaande code hiernaast in:
9f7193
Onthoud mijn gegevens!